Sälja övrigt silverskrot

I stort sett vilka föremål som helst av silver utan övrigt värde kallas för silverskrot, men på denna sidan fokuserar jag på sådant som inte har något användningsområde: rester från smide, silverhaltigt industrislagg, silverlod, granulat och liknande. I de flesta fall är exemplen nedan olämpliga att försöka sälja på Tradera eller liknande, då det inte är vem som helst som kan kontrollera äktheten av silvret. Samtliga restprodukter nedan kan du däremot kontakta Silverklubben för att få hjälp med att testa och få prisuppgifter på. De tar emot det mesta i silverväg där många andra nekar.

 

Sälja silverskrot från smide och gjutning

Många i Sverige har silversmide som hobby, har gått en kurs i silversmide eller har det som en sidoverksamhet. Alla som någon gång har sysslat med detta vet att det blir en del rester vid tillverkningen, t ex misslyckade smycken, rester av silverplåt och tråd eller rester från gjutning i silver. De flesta sparar sitt silverskrot då man är medveten om att det är värdefullt, även om det inte går att använda till någonting utan omsmältning. Silver är alltid silver, även i skrotform!

Detta skrot kan vara svårsålt, eftersom det inte har varken äkthetsintyg, stämpling eller något tillverkningsnamn som identifierar varken innehållet eller ursprunget. Många silverhandlare kräver något av dessa för att enkelt kunna avgöra äktheten och beräkna värdet. Har man sparat undan silverskrot från sin verksamhet rekommenderar jag därför att man vänder sig till Silverklubben som har sitt ursprung i silversmide, och därför gärna tar emot skrot.

 

Sälja silvergranulat

Granulat är metall (silver i detta fallet) som smälts och droppats ned i ett vattenbad, där silvret stelnat och bildat små kulor, s.k. granuler. Detta görs för att enklare kunna förpacka silvret i påsar eller lådor. Vanligast är att silvergranutal säljs till företag som smälter om det för tillverkning av nya produkter, eller för gjutning hos t ex silversmeder. Det händer därför att påsar med granulat dyker upp i arv eller på annat håll, och sysslar man inte själv med gjutning har man ingen användning för det.

I vissa fall är påsarna med silvergranulat märkt med finhalten som granulerna består av, i annat fall finns ingen sådan information. Innehållet måste då testas innan man kan räkna ut ett värde, vilket man i vissa fall kan få gjort utan kostnad vid en försäljning.

Sälja silverhaltigt slagg från industri

Förr i tiden, innan digitalfotot fick sitt genombrott, användes stora mängder silver vid framkallning av fotografier. Idag är den industrin nästan död, men finns kvar för exempelvis av röntgenplåtar. Det förekommer att de som en gång ägt en sådan verksamhet har sparat slagg från framkallningsprocessen. Detta slagg är ofta tungt, sotigt och smutsigt men innehåller silver i varierande mängd. Den här sortens avfall är ganska svårsålt i sin natur, då det ställs krav på testning och bedömning av silverhalten som ligger till grund för värdet.

 

Sälja silveranoder från plätering

En annan industri som lämnar silver som restprodukt är pläteringsindustrin. I denna verksamhet pläteras oädla föremål med ett tunt lager silver på ytan, som sker genom en elektrolytisk process. Det är denna princip som används vid tillverkning av nysilver. Man använder sig av s.k. anoder av rent silver som löses upp i ett bad av elektrolyt och skapar en mycket tunn yta av silver på föremålet som pläteras. Ibland blir det små bitar kvar av anoder som inte går att använda längre, men som är värdefulla pga att de har ett högt innehåll av silver. Dock saknar de all form av stämpling, så det krävs testning av äktheten och silverhalten.

 

Sälja silverlod

Silverlod används till lödningar där det ställs stora krav på låg elektrisk resistans, där silver gör sig bättre än många andra metaller. Lod finns oftast på rulle, och är inte helt ovanligt att det har legat och samlat damm i åratal. Mestadels står lodets silverhalt angivet på förpackningen, men kan vara lurig att lita på. Lod kan också förutom silver innehålla kadmium, vilket är mycket giftigt och väldigt svårt att separera från silvret. Silverlod är av denna anledning mycket svårsålt, då det är få aktörer på marknaden som har möjlighet att återvinna kadmiumhaltigt lod, vilket kräver speciella reningsanläggningar. Här kan det vara bättre att leta utomlands efter en köpare.

 

Sälja övrigt silverskrot från industri

Förutom ovanstående förekommer även andra typer av föremål innehållandes silver, som ibland är överblivet eller blivit ersatt inom en industri. Detta kan vara i stort sett vad som helst, allt ifrån pressar för cd-skivor till kontakter för säkringar. Precis som ovanstående skrot krävs tester för att fastställa innehållet innan en värdering.